house smoked brisket, gorgonzola, tabasco-lime sour cream, lettuce, tomato, onion, grilled naan.